Rozpracovanost staveb společnosti VHS plus, spol. s r.o. v měsíci DUBNU 2017

 

zahajované stavby:

Dyje, Polycon - odvod odpadních vod

 

dokončované stavby:

Únanov - výměna oplocení kolem koupaliště

Nový Přerov - doplnění odvodnění II

Blížkovice - ČS - výměna zákrytových desek

 

stavby v realizaci:

Hatě, kasino ACC - stavební úpravy průčelí objektu

AGRA Horní Dunajovice - skladovací hala - zemní práce a montáž železobetonových patek

Hodonice - přístavba vinného sklepa

Chvalovice - splašková kanalizace, rekonstrukce stoky 7

Sladovny Soufflet, závod Hodonice - oprava havárie kanalizace

Znojmo, ul. Přemyslovců - oprava propadu chodníku

ZD Hodonice, středisko Tasovice - změna trasy vodovodu

Senica, areál PPO DEMA - přístavba a přestavba

Střelice u Brna - čerpací stanice

Popůvky - průmyslová zóna východ, odvedení splaškových vod