Dokončení splaškové kanalizace Města Znojma I. Etapa Znojmo - Oblekovice, Přímětice

Dokončení splaškové kanalizace Města Znojma I. Etapa Znojmo - Oblekovice, Přímětice            

RN stavby: 22 200 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 10/2004

Dokončení: 09/2005

Místo provádění: Znojmo, Oblekovice, Přímětice

Stavbyvedoucí: p. Josef Trnka
Mistr: p. Vojtěch Hadroušek, p. Michal Jurák

Technický popis stavby

Splašková kanalizační síť v městské části Oblekovice-Přímětice v délce 4.075 m. Profily stok DN 250 mm, 300 mm z kameniny uložené na betonovou desku s obetonováním. Šachty prefabrikované betonové. Přípojky v celkové délce 1.280 m z PVC DN 150 mm.

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Město Znojmo
Obrokova 10,12
Znojmo