Odkanalizování obcí Tasovice, Hodonice, Krhovice a společná ČOV

Odkanalizování obcí Tasovice, Hodonice, Krhovice a společná ČOV           

RN stavby: 119 627 130,-Kč bez DPH

Zahájení: 12/2004

Dokončení: 12/2006

Místo provádění: Tasovice, Hodonice, Krhovice 

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Nerad
Stavbyvedoucí: David Balada
Mistr: Michal Jurák

Technický popis stavby

SO 01.1 – Veřejná splašková kanalizace Tasovice – stoková síť v obci, kamenina 300 v délce 3.039,3 m, kamenina 250 v délce 1.129,7 m, PP 315 mm v délce 2.390,9 m, PP 250 mm v délce 69,8 m, ČS 03, 04, 05 a 06 Presskan

SO 01.2 – Veřejná splašková kanaliazce Hodonice – kamenina 300 v délce 1.465,3 m, kamenina 250 v délce 1.047,7 m, PP 315 v délce 1.857,7 m, PP 250 v délce 483,8 m, železobetonová čerpací stanice ČS 01, ČS 02 a 07 Presskan, výtlak y z ČS 01, 02, 07, 03, 04 v celkové délce 838,6 m

SO 01.3 – Veřejná splašková kanalizace Krhovice – stoková síť v obci, PP 250 mm v délce 3450 m, výtlak z ČS 01 Krhovice do ČOV, PVC 110mm, v délce 2653 m, výtlak z ČS 02 Krhovice do stoky A.7, PVC 90 mm v délce 207,4 m

SO 02.1 – Odbočky pro napojení Tasovice – 418 kusů odbočení pro napojení DN 150 mm v délce 2,090 m

SO 02.2 - Odbočky pro napojení Hodonice – 220 kusů odbočení pro napojení DN 150 mm v délce 1.100 m

SO 02.3 – Odbočky pro napojení Krhovice – 175 kusů odbočení pro napojení, PVC 150 mm v délce 875,0 m

SO 03.1 ČS 02 Hodonice – podzemní železobetonový objekt, výkon Čs 4,8 l/s, 2 ks čerpadel Hidrostal, bezp. přepad PVC 200 mm v délce 6,0 m

SO 03.2 ČS 03 Hodonice - podzemní železobetonový objekt, výkon Čs 3,7 l/s, 2 ks čerpadel Hidrostal, bezp. přepad PVC v délce 2,0 m

SO 03.3 ČS 01 Krhovice – podzemní železobetonový objekt, výkon ČS 9,0 l/s, 4 ks čerpadel Hidrostal, bezp. přepad PVC 250 mm v délce 10,0 m

SO 03.4 ČS 02 Krhovice – podzemní železobetonový objekt, výkon ČS 3,8 l/s, 2 ks čerpadel Hidrostal

SO 03.5 ČS 04 Hodonice - podzemní železobetonový objekt, výkon Čs 0,7 l/s, 2 ks čerpadel

SO 04 Opravy komunikací po překopech – opravy krajských kom.asfaltobetonem, místních penetrací a panely

SO 05.1 Výtlak kanalizace z ČS 01 Hodonice na ČOV – gravitační část PP 300 mm v délce 11,0 m + tlaková část PVC 110 mm v délce 276,8 m

SO 05.2 ČS 01 Hodonice stavební část – podzemní železobetonový objekt, bez oplocení, bezp. přepad PVC 200 mm v délce 23,0 m

SO 06 ČOV Stavební část – přívodní kanalizace, spodní stavba, provozní budova, trubní rozvody, měření množství odpadních vod, výustní objekt, terénní úpravy, sadové úpravy, oplocení, komunikace a zpevněné plochy, přípojka NN, venkovní osvětlení, vodovodní přípojka, mezideponie, trafostanice, demolice stávající ČOV

Provozní soubory

 

Harmonogram prací byl zhotovitelem plněn dle Smlouvy o dílo a v požadované kvalitě. Vyjadřujeme tímto plnou spokojenost s pracovními výsledky výše uvedeného dodavatele.

 

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

 

Objednatel:            František Houšť – předseda svazku obcí a starosta obce Hodonice