Brno - Holzova - inženýrské sítě

Brno - Holzova - inženýrské sítě           

RN stavby: 6 438 639,-Kč bez DPH

Zahájení: 06/2004

Dokončení: 08/2004

Místo provádění: Brno

Stavbyvedoucí: p. Moravec Milan
Mistr: Ing. Műller Luděk

Technický popis stavby

Jedná se o realizaci díla: Infrastruktura RC1, RC2, RC3 Líšeň Holzova inženýrské sítě v rozsahu: zřízení komunikační zpevněné plochy, terénních úprav a sadových úprav, venkovního vodovodu, kanalizace splaškové a dešťové, rozvody plynu a odvodnění parkoviště. 

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 VHS Břeclav s.r.o.
Fűgnerova 1161/1
690 64 Břeclav