ČOV Modřice - ČS na kmenové stoce

ČOV Modřice - ČS na kmenové stoce           

RN stavby: 7 327 616,-Kč bez DPH

Zahájení: 06/2004

Dokončení: 07/2005

Místo provádění: Modřice

Stavbyvedoucí: p. Lumír Havlík

Technický popis stavby

Jedná se o stavbu čerpací stanice na kmenové stoce A na přítoku do ČOV kterou tvoří monolitický betonový obdélníkový objekt. Vnitřně je ČS členěna na 3 části a to: nátok, průtočná dráha a armaturní komora. Ke stavbě náleží objekty přípravy území, kabelová trasa, terénní úpravy a venkovní osvětlení.

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 VHS Brno, a.s.
Masná 102
602 00 Brno