Areál bednění Miroslav - inženýrské sítě

Areál bednění Miroslav - inženýrské sítě           

RN stavby: 6 438 639,-Kč bez DPH

Zahájení: 06/2004

Dokončení: 08/2004

Místo provádění: Miroslav

Stavbyvedoucí: p. Josef Trnka
Mistr: p. Vojtěch Hadroušek

Technický popis stavby

Jedná se o realizaci venkovních rozvodů splaškové a dešťové kanalizace a rozvodů vodního a plynového potrubí v areálu výrobny a opravy bednění fi. Strabag v Miroslavi. Součásti dodávky byla dále realizace vodního hospodářství včetně montáže a dodávky lapačů ropných látek, zřízení přírodní retenční nádrže dešťových vod a odvodnění těchto přebytečných vod.

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Strabag a.s.