Silnice II/400 Miroslav - průtah stavební objekty: kanalizace a vodovod

Silnice II/400 Miroslav - průtah stavební objekty: kanalizace a vodovod           

RN stavby: 5 700 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 05/2004

Dokončení: 10/2005

Místo provádění: Miroslav

Stavbyvedoucí: p. Josef Trnka
Mistr: p. Vojtěch Hadroušek

Technický popis stavby

V rámci rekonstrukce komunikačního průtahu městem Miroslav byla provedena rekonstrukce kanalizace v celkové délce 1.105 m z kameniny DN 300-478 m, DN 400 - 485 m, DN 500 - 86 m, DN 1.00 - 56 m včetně přípojek v délce 637 m a vodovodu v délce 1.300 m z PVC DN 160 včetně přípojek v délce 340 m.   

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Strabag a.s.