Sídliště ŘRD - Chvalovice inženýrské sítě

Sídliště ŘRD - Chvalovice inženýrské sítě           

RN stavby: 1 970 148,-Kč bez DPH

Zahájení: 02/2005

Dokončení: 12/2005

Místo provádění: Chvalovice

Stavbyvedoucí: p. David Balada
Mistr: p. Michal Jurák

Technický popis stavby

Jedná se o provedení splaškové a dešťové kanalizace pro budoucí zástavbu rodinných domků v obci Chvalovice, z potrubí PVC DN 250-240 m, 300-180 m a DN 400-65 m. Součástí dodávky jsou domovní přípojky z PVC DN 150. Dešťová kanalizace je ukončena výústním objektem do potoka Daníž.   

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Pozemní stavby, spol. s r.o.
Alšova 10
670 29 Znojmo