Oprava dešťové kanalizace v obci Dobšice stoka I, Ia

Oprava dešťové kanalizace v obci Dobšice stoka I, Ia           

RN stavby: 900 600,-Kč bez DPH

Zahájení: 06/2005

Dokončení: 07/2005

Místo provádění: Dobšice

Stavbyvedoucí: p. Josef Trnka
Mistr: p. Vojtěch Hadroušek

Technický popis stavby

Oprava kanalizace zahrnovala rekonstrukci stávající kanalizace. Oprava byla provedena z betonových trub profilu DN 400 mm v délce 51 m a profilu DN 500 v délce 160 m včetně přepojení stávajících přípojek. Šachty byly provedeny prefabrikované betonové.

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Obec Dobšice
Brněnská 70
671 82 Dobšice