Čistírna odpadních vod Adamov

Čistírna odpadních vod Adamov           

RN stavby: 41 400 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 06/2003

Dokončení: 05/2004

Místo provádění: Adamov

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Roman Jiříček
Stavbyvedoucí: Ing. Emanuel Vlček
Mistr: p. Lumír Havlík

Technický popis stavby

Stavební část: Mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 6000 EO, ve skladbě: mechanického předčištění s lapákem písku a vstupní čerpací stanicí, provozní objekt s dmýcharnou, kalovou koncovkou a hygienizací kalu, dešťová zdrž, aktivační nádrže 4 ks, železobetonové monologické nádrže ( 3 ks rozměry 9x9x11 m, 1 ks 12x24x5 m), dosazovací kruhová železobetonová nádrž průměru 16, tl. 5,5 m, měření množství odpadních vod – Parschallův žlab, mezideponie hygienizovaného kalu.

 

Harmonogram prací byl zhotovitelem plněn dle Smlouvy o dílo a v požadované kvalitě. Vyjadřujeme tímto plnou spokojenost s pracovními výsledky výše uvedeného dodavatele.

 

Stavební práce byly provedny řádně a odborně.

 

 

Objednatel:                                                                 Město Adamov
Ing. Jaroslav Bernášek
starosta města