Střelice kanalizace a ČOV

Střelice kanalizace a ČOV           

RN stavby: 43 000 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 10/2002

Dokončení: 03/2004

Místo provádění: Střelice


Stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Zábojník
Mistr: Ing. Karel Luska, p. Petr Koch

Technický popis stavby
1.      Splašková kanalizace v obci – kameninové potrubí DN 300, 150, uložení na betonovou desku s obetonávkou, čerpací stanice splaškových vod, výtlaky PVC 110 mm.
2.      Čistírna odpadních vod pro 3000 EO ve skladbě provozní objekt s mechanickým předčištěním a lapolem písku, biologická jednotka s dosazovací jednotkou, uskladňovací nádrž, měření množství odpadních vod.

 

Harmonogram prací byl zhotovitelem plněn dle Smlouvy o dílo a v požadované kvalitě. Vyjadřujeme tímto plnou spokojenost s pracovními výsledky výše uvedeného dodavatele.

Stavební práce byly provedny řádně a odborně.

 

 

Objednatel:                                                                 VHS Brno, a.s.
Masná 102
602 00 Brno