Rozšíření kapacity ČOV - I. etapa a dokončení kanalizace Jemnice

Rozšíření kapacity ČOV - I. etapa a dokončení kanalizace Jemnice           

RN stavby: 37 100 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 06/2001

Dokončení: 11/2002

Místo provádění: Jemnice

Stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Zábojník
Mistr: p. Petr Koch

Technický popis stavby
Rozšíření kapacity ČOV:
- přeložka dešťové kanalizace v objektu, kamenina DN 300, 4 ks kanal. šachet
- dosazovací nádrž o průměru 15 m, výška 3,55 m a čerpací stanice kalů ze železobetonu s osazením technologie
- spojovací technologie potrubí ocelové DN 400, 300, PVC DN 300, PE 90, 100, měrný žlab a měrné šachty s osazením technologie
Dokončení kanalizace v Jemnici - I., II., III. etapa a čerpací stanice ČS1 a ČS2

Stavební práce byly provedny řádně a odborně.

 

 

Objednatel:                                                                 Město Jemnice
Ing. Antonín Finda
místostarosta