Kanalizace Dobšice

Kanalizace Dobšice          

RN stavby: 22 315 675,-Kč bez DPH

Zahájení: 11/2001

Dokončení: 11/2002

Místo provádění: Dobšice

Stavbyvedoucí: Ing. Marek Řezníček
Mistr: p. Roman Fojtík

Technický popis stavby
V rámci výstavby kanalizační sítě bylo vybudováno 4.982,0 m stok, čerpací stanice splaškových odpadních vod a přípojka NN pro čerpací stanice. Součástí kanal. sítě je i vybudování 247 ks veřejných částí domovních přípojek.

Stavební práce byly provedny řádně a odborně.

 

 

Objednatel:                                                                 VAS, a.s.
Kotkova 20
670 25 Znojmo