Rekonstrukce kuchyně ÚSP Hrušovany nad Jevišovkou

Rekonstrukce kuchyně ÚSP Hrušovany nad Jevišovkou

RN stavby: 2 173 395,-Kč bez DPH

Zahájení: 06/2005

Dokončení: 08/2005

Místo provádění: Hrušovany nad Jevišovkou 

Stavbyvedoucí: p. Petr Plechatý
Mistr: p. Petr Štangl

Technický popis stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající kuchyně objektu Ústavu sociální péče v Hrušovanech nad Jevišovkou, tak aby byly dodrženy hygienické požadavky dle vyhl. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby. Předmětem rekonstrukce byly nové rozvody vnitřní elektroinstalace, vnitřního vodovodu, ležaté kanalizace a zařizovacích předmětů, nové obklady a dlažby včetně úpravy omítek včetně malby. Dále byla provedena výměna technologického zařízení kuchyně včetně odvětrání a vyvložkování komínu a dodatečné provedení izolace nosných středových stěn. 

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 ÚSP Hrušovany nad Jevišovkou
p. Bořivoj Kučera