Dům pečovatelské služby Višňové

Dům pečovatelské služby Višňové

RN stavby: 16 678 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 04/2002

Dokončení: 06/2003

Místo provádění: Višňové 

Stavbyvedoucí: p. Petr Plechatý
Mistr: p. Petr Štangl

Technický popis stavby

V domě pečovatelské služby jsou 4 byty 1+1 a 17 garsonek, z toho 2 byty jsou pro tělesně postižené. Jedná se o zděný objekt z Porothermu se stropy ze železobetonových panelů. Dřevěný krov je sedlový, střecha pokrytá taškami. Podkrovní prostor je využit pro byty a je zateplen tepelnou izolací a překryt sádrokartonovými deskami. Objekty související s vlastním objektem jsou – jímka na vyvážení o využitelném objemu 23,7 m3, přípojka NN kabelem AYKY v délce 25 m, přípojka vodovodu v délce 50 m, přípojka STL délky 50 m, komunikace zčásti ze zámkové dlažby a z části asfaltová o ploše 870 m2, dešťová kanalizace délky 242 m, sadové úpravy, přípojka telefonu a venkovní osvětlení. 

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Obec Višňové 
p. Jan Daniel - starosta obce