25 b.j. Jedovnice

25 b.j. Jedovnice

RN stavby: 29 622 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 03/2001

Dokončení: 10/2002

Místo provádění: Jedovnice 

Stavbyvedoucí: p. Lumír Havlík

Technický popis stavby

Objekt bytového domu je proveden z Porothermu situovaného do oblouku. Konstrukce stropu jsou ze stropních betonových vložek. Schodiště bylo navrženo jako ŽB monolitické schodnicové. Stupně jsou na volném konci opatřeny zábradlím, které je z ocelových trubek. Sedlová střešní konstrukce je tvořená soustavou dřevěných krokví. Obloukové prvky vikýře jsou řešeny jako ocelové nosníky U profilu. Jako krytina byl navržen asfaltový šindel. Pro odtah páry a přívod vzduchu k plynovým kotlům byly použity komíny systému SCHIEDEL QUATRO. Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonu byla navržena profilová plastová fólie TECHNODREN. Pro tepelnou izolaci podlah, stropů a pláště hlavní střechy je použit ORSIL. Pro garáže byla navržena teracová dlažba, v ostatních místnostech a v místnostech sociálního zařízení je keramická dlažba, v bytových prostorech je nášlapná vrstva z povlakové krytiny a na balkonech je keram. dlažba mrazuvzdorná. Vnitřní dveře jsou použity dýhované v provozních místnostech osazené do ocelových lisovaných zárubní. Okna a balkónové dveře jsou plastové, střešní okna FAKRO. Obklady na soc. zařízení a v kuchyních jsou bělninové. K bytovému domu přísluší komunikace, přípojky, oplocení a sadové úpravy.

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 REKO s.r.o., Brno
Ing. Malík