Výstavba 27 b.j. v Domě s pečovatelskou službou v Adamově

Výstavba 27 b.j. v Domě s pečovatelskou službou v Adamově

RN stavby: 20 737 600,-Kč bez DPH

Zahájení: 05/2001

Dokončení: 08/2002

Místo provádění: Adamov 

Stavbyvedoucí: Ing. Vlček Emanuel
Mistr: p. Lumír Havlík

Technický popis stavby

Objekt byl realizován v roce 1967 jako mateřská škola, k tomuto účelu byl rovněž využíván. Před rekonstrukcí byl městem pronajímán pro různé účely – klub důchodců, sídlo firem, nahrávací studio. Stavba se skládala ze 2 objektů, které byly nadstavěny o jedno patro a spojeny. Střecha je pultová, krytina plechová – Rannila. Okna i dveře jsou dřevěná z profilů EURO s ditermálním sklem. Podlahy byly opatřeny novými povrchy – ve vstupních prostorách je dlažba, v ostatních prostorách včetně schodišť a chodeb je PVC. Nově byl postaven osobní výtah. Celá budova je konstruována jako bezbariérová a některé byty pro imobilní občany. Upraveno bylo i okolí stavby - chodníky, osetí. 

 

Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Město Adamov
Pod Horkou 2
Ing. Jaroslav Bernášek - starosta města