Obchodní centrum Znojmo - KAUFLAND II

Obchodní centrum Znojmo - KAUFLAND II

RN stavby: 90 722 000,-Kč bez DPH

Zahájení: 07/2005

Dokončení: 11/2005

Místo provádění: Znojmo

Stavbyvedoucí: Petr Plechatý

Mistr: p. Petr Štangl

Technický popis stavby
Obchodní centrum se sestává z vlastního objektu a venkovních objektů – opěrné zdi, parkoviště a zásobovací dvůr, vjezd do areálu, úpravy ul. Jarošova včetně kruhových křižovatek Přímětická a Kuchařovická, jednotná kanalizace, kanalizace dešťová a zaolejované vody, vodovodní přípojka, přípojka plynu, přípojka VN a trafostanice, přípojka NN, přípojka slaboproudu, venkovní osvětlení přeložka VO a sadové úpravy.
Vlastní objekt je montovaná železobetonová konstrukce opláštěná sendvičovými betonovými panely částečně s úpravou vymývaných kamínků a částečně s pohledovým betonem opatřeným nátěrem. Založen je na pilotách a základových patkách. Střechu tvoří trapézové plechy, tepelná izolace a izolace proti vodě. Vnitřní příčky jsou vyzděny z bílých vápenopískových cihel.
V objektu jsou kromě obchodního centra umístněny koncese – tabák, lékárna, sport. oblečení, uzeniny, pekař a květiny.

 

Práce byly provedeny řádně a odborně.

 

 

Objednatel:                                                                 InterCora, spol. s r.o. Plzeň
Ing. Zdeněk Vochoc