Rekultivace skládky odpadu Načeratice

Rekultivace skládky odpadu Načeratice          

RN stavby: 5 762 844,-Kč bez DPH

Zahájení: 09/2004

Dokončení: 05/2005

Místo provádění: Načeratice

Stavbyvedoucí: p. Daniel Dvořák

Technický popis stavby
Stavba na pozemcích prac. č. 716/7, 1056/3, 1056/7 a 1056/8 v k.ú. Oblekovice zahrnuje technickou rekultivaci skládky, zapouzdření skládky folií PEHD tl. 1,5 mm s oboustrannou geotextilií, manipulační cesty rekultivace, biologickou rekultivaci – navezení a rozprostření kulturních vrstev a ozelenění skládkového tělesa, oplocení rekultivace a odplynění. Celková plocha rekultivace je 10.348 m2, celková plocha cest je 1.920 m2.


Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Město Znojmo
Obrokova 10, 12
Znojmo