Dyjsko - mlýnský náhon, jez Krhovice oprava podjezí

Dyjsko - mlýnský náhon, jez Krhovice oprava podjezí          

RN stavby: 487 026,-Kč bez DPH

Zahájení: 08/2002

Dokončení: 08/2002

Místo provádění: Krhovice

Stavbyvedoucí: Ing. Jan Nerad
Mistr: p. Vojtěch Hadroušek

Technický popis stavby
Jedná se o opravu podjezí po povodních při sanaci jezu v Krhovicích. 


Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Povodí Moravy
Závod Znojmo
Ing. Stanislav Hába