VD Vranov, sanace nátrže v zátopě (ev.č. 150 879)

VD Vranov, sanace nátrže v zátopě (ev.č. 150 879)          

RN stavby: 859 070,-Kč bez DPH

Zahájení: 10/2004

Dokončení: 11/2004

Místo provádění: Vranov nad Dyjí

Stavbyvedoucí: p. Stanislav Řehák

Technický popis stavby
Jedná se o opravu narušené stability břehu Granátové zátoky v délce 68 m kamenným záhozem do 200 kg se sklonem 1:1,5. Svah nad opevněním je upraven a oset. 


Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Povodí Moravy
Závod Znojmo
Ing. Stanislav Hába