Dyje, jez Oblekovice - oprava jezu (ev.č. 150 863)

Dyje, jez Oblekovice - oprava jezu (ev.č. 150 863)          

RN stavby: 1 295 075,-Kč bez DPH

Zahájení: 07/2004

Dokončení: 09/2004

Místo provádění: Oblekovice

Stavbyvedoucí: p. Josef Trnka
Mistr: p. Aleš Nerad

Technický popis stavby
Jedná se o zabezpečení jezového pilíře včetně zřízení nového jalového odpadu a vyrovnání koruny zdi. Oprava stávajících zdí včetně vyspárování, osazení nových šoupátek a osazení nového zábradlí.


Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Povodí Moravy
Závod Znojmo
Ing. Stanislav Hába