Dyjsko - mlýnský náhon, Hrabětice rekonstrukce PB hráze

Dyjsko - mlýnský náhon, Hrabětice rekonstrukce PB hráze          

RN stavby: 2 593 014,-Kč bez DPH

Zahájení: 08/2002

Dokončení: 09/2002

Místo provádění: Hrabětice

Stavbyvedoucí: Ing. Jan Nerad
Mistr: p. Vojtěch Hadroušek

Technický popis stavby
Jedná se o rekonstrukci PB hráze po povodních na Dyjsko - mlýnském náhoně.


Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Povodí Moravy
Závod Znojmo
Ing. Stanislav Hába