Hevlín - oprava limigrafu

Hevlín - oprava limigrafu         

RN stavby: 3 898 446,-Kč bez DPH

Zahájení: 09/2003

Dokončení: 12/2003

Místo provádění: Hevlín

Stavbyvedoucí: p. Josef Trnka
Mistr: p. Vojtěch Hadroušek

Technický popis stavby
Jedná se o technické úpravy v korytě vodního toku řeky Dyje ke stabilizaci a obnovení měrného profilu koryta a úplné zbourání budovy, provedení nových základů a vyzdění nové budovy o půdorysných rozměrech 4,0x6,5 m. Součástí stavby je i oprava měřící studny a propojovacích vedení.
V rámci stavby byl proveden nátok do měřícího domku, betonové prahy v korytě řeky, úprava nátoku dešťových vod do řeky Dyje přítokovým korytem - prohloubení a jeho vydláždění.


Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Povodí Moravy
Závod Znojmo
Ing. Stanislav Hába