Městská plovárna Louka

Městská plovárna Louka        

RN stavby: 89,9 mil,-Kč bez DPH

Zahájení: 05/2003

Dokončení: 05/2004

Místo provádění: Znojmo

Stavbyvedoucí: p. Daniel Dvořák
Mistr: p. Roman Fojtík

Technický popis stavby
Jedná se o areál Městské plovárny sestávající z komplexu bazénů – kondičního, rekreačního a dětského se strojovnami osazenými pod terénem v blízkosti rekreačního bazénu. Komplex bazénu je proveden z nerezi. Součástí areálu je dále technická vybavenost s hlavním vstupem, šatnami a místnostmi pro osazení technologických celků. V severní části areálu se nachází restaurace s bowlingem. K areálu přísluší parkoviště ze zámkové dlažby a polovegetačních tvárnic. Mezi restaurací a bazény je situována travnatá plocha pro návštěvníky areálu s automatickou závlahou.


Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Město Znojmo
Odbor rozvoje
Ing. Aleš Říha