Únanov - otevřené koupaliště

Únanov - otevřené koupaliště        

RN stavby: 33,5 mil,-Kč bez DPH

Zahájení: 11/2002

Dokončení: 09/2003

Místo provádění: Únanov

Stavbyvedoucí: Ing. Emanuel Vlček
Mistr: p. Petr Plechatý

Technický popis stavby
Areál otevřeného koupaliště se sestává ze zděného vstupního objektu se šatnami, sociálním zařízením a technickými provozy, areálu monolitických betonových bazénů obložených obklady Buchtal sestávající se z plaveckého bazénu o rozměrech 25x8,5 m, zábavně rekreačního bazénu včetně aktivit a dětského bazénu. Dále k areálu patří příjezdná komunikace s asfaltobetonovým krytem a parkoviště ze zámkové dlažby pro 164 osobních automobilů. 


Práce odpovídaly technickým požadavkům a byly řádně dokončeny.

 

 

Objednatel:                                                                 Obec Únanov
Ing. Vojtěch Fabík - starosta obce
tel.: 515 228 617