Menu

O společnosti

Stavební firma VHS plus, spol. s r.o. vznikla v rámci privatizace v roce 1992 a navázala na více než čtyřicetiletou tradici Vodohospodářských staveb Znojmo. Po šestiletém působením pod názvem IMOS - VHS Znojmo se vrátila k původnímu názvu s doplněním slova plus, které symbolizuje pozitivní změny, jimiž společnost prošla a rovněž rozšíření aktivit o pozemní stavitelství.

Hlavní stavební činností společnosti byla do roku 1993 výstavba inženýrských sítí, kanalizací, vodovodů, úpravenčistíren odpadních vod.

Poté byla rozšířena výrobní činnost společnosti do oblasti pozemního stavitelství, aby bylo možno uskutečnit kompletní dodávky vodohospodářských akcí, tzn. výstavbu provozních objektů.