Menu

Stavební činnost

Inženýrské stavitelství

 • vodovody
 • kanalizace
 • ČOV
 • vodojemy
 • úpravny vody
 • přípojky inženýrských sítí k RD
 • úpravy toků, meliorace, kamenné dlažby
 • výstavba chodníků

Pozemní stavitelství

 • skladovací haly
 • průmyslové objekty
 • nákupní centra
 • domy s pečovatelskou službou
 • rodinné domy
 • bytové domy
 • opravy a rekonstrukce objektů
 • revitalizace bytových domů